Mobilitatea și integrarea elevilor cu C.E.S.

Șapte elevi din cadrul proiectului  ERASMUS+ 2019 – KA102 „Un viitor European pentru elevii cu C.E.S.” de la Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți” Galați au participat la un stagiu de practică în orașul Paphos din Cipru, în domeniul mecanică, calificarea Tinichigiu vopsitor auto învățământ profesional, împreună cu două cadre didactice din cadrul liceului: Anca Mihaela Zaharia și Liliana Palade.

Scopul a fost de a oferi elevilor o nouă alternativă pentru realizarea stagiului de instruire practică – 3 săptămâni pentru creșterea calității formării profesionale în vederea integrării elevilor cu C.E.S. pe piața muncii, o noua șansă în carieră. Pe perioada desfășurării activității de instruire practică elevii au fost repartizați la firma „AUTO CLINIC GARAGE LTD” din localitatea Paphos din Cipru. Elevii au comunicat cu un personal profesionist care s-a adaptat nevoilor elevilor. În cadrul programului de formare, s-au aplicat principii de lucru moderne, respectând normele de mediu, au desfăşurat activități diverse – culegerea informațiilor referitoare la structura organizației, locul de muncă, competențele cerute de fișa postului, completând caietul de practică.

Obiectivele au fost întărirea parteneriatului școală – elevi – agenți economici pentru ai motiva pe elevii cu C.E.S. pentru formarea profesională și reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză, pentru creșterea mobilității absolvenților pe piața europeană a mncii.

Activitățile practice s-au desfăşurat sub supravegherea tutorelui de stagiu şi au constat în: operaţiuni de remediere a părtilor de caroserie, de îndreptare, vopsire, etc.

În timpul stagiului, organizaţia intermediară a completat această pregătire prin excursiile organizate la diferite obiective culturale si istorice – fortul din Paphos, Mormintele Regilor, faimosul mozaic al casei lui Dionysos, Vechiul Paphos și Noul Paphos, orașul locuit în prezent fiind Noul Paphos, etc.

Autor: prof. Anca Mihaela Zaharia
Liceul tehnologic ,,Simion Mehedinţi” Galați