Rezolutie

R E Z O L U Ţ I A
Conferinţei Judeţene S.I.P. Galaţi, 5 Iunie 2019

1. Biroul Executiv va consolida poziţia S.I.P. Galaţi la nivel local şi naţional.

2. Biroul Executiv va promova S.I.P. Galaţi în relaţiile cu terţii la toate nivelele.

3. Participarea activă şi responsabilă a reprezentanţilor S.I.P. la toate formele de dialog social şi negociere cu partenerii de la nivel judeţean .

4. S.I.P. va asigura suportul logistic şi legal pentru negocierea Contractelor Colective de Muncă la nivelul unităţilor în care are organizaţii sindicale.

5. S.I.P. va asigura consilierea membrilor de sindicat participanţi la sesiunile de mobilitate a personalului didactic, la nivel judeţean, la nivel de grup de unităţi sau la nivel de unitate şi respectarea cu rigurozitate a legii prin desemnarea de observatori sindicali la toate etapele prevăzute de metodologie.

6. Va continua să organizeze şi să susţină cursuri de formare şi perfecţionare profesională pentru membrii de sindicat.

7. S.I.P. va declanşa, organiza şi desfăşura, în condiţiile legii, acţiuni sindicale specifice în cazurile în care transpunerea în fapt a misiunii sindicatului de apărare a drepturilor şi intereselor salariaţilor nu se poate realiza pe calea amiabilă a negocierii.

8. S.I.P. va acţiona pentru dezvoltarea competenţelor organizaţiilor sindicale din unităţi în promovarea intereselor şi apărarea drepturilor membrilor proprii, inclusiv prin acţiuni în instanţă.

9. S.I.P. va acorda asistenţă organizatorică şi juridică organizaţiilor sindicale din unităţile de învăţământ.

10. S.I.P. va monitoriza funcţionarea în unităţile şcolare a punctelor de informare sindicală şi comunicarea rapidă si eficientă dintre Biroul executiv S.I.P. şi organizaţiile sindicale din unităţi.

11. S.I.P. va dezvolta colaborarea cu structurile asociative ale părinţilor şi elevilor, cu O.N.G.-urile interesate de desfăşurarea în condiţii optime a sistemului educaţional atât la nivel judeţean cât şi naţional.

12. S.I.P. va sprijini nemijlocit activitatea C.A.R.- S.I.P. Galaţi şi va milita, în unităţi, pentru atragerea de noi membrii.

13. S.I.P. Galaţi va continua colaborarea şi susţinerea reciprocă, în toate acţiunile promovate de F.S.E. „Spiru Haret”,cu sindicatele afiliate şi cu toate structurile sindicale din învăţământul românesc.

14. S.I.P. va organiza şi susţine stagii de formare pentru structurile de conducere şi execuţie S.I.P. şi în mod special a liderilor de organizaţii sindicale proaspăt aleşi în funcţie.