Strategie, Obiective

SIP Galați și-a propus ca principală misiune apărarea drepturilor prevăzute în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale ratificate de România sau la care România este parte, precum și în contractele colective de muncă aplicabile, și promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi. În plus, misiunea noastră este și aceea de a sprijini activitățile de formare continuă și dezvoltare personală și profesională a membrilor noștri.

Sindicatul Învățământului Preuniversitar Galați funcționează pe baza unui principiu simplu: atunci când angajatorul ignoră părerea unui angajat, noi transformăm vocea angajatului în vocea tuturor angajaților, pe care angajatorul trebuie să o ia în considerare. Tocmai de aceea, membrii noștri sunt încurajați să participe la discuțiile colective care privesc locul de muncă, astfel încât angajatorul să cunoască părerea lor.