10 recomandări ale UNESCO pentru planificarea soluțiilor de învățare la distanță

Închiderea școlilor într-un număr din ce în ce mai mare de state pentru a bloca răspândirea COVID-19 perturbă educația a milioane de elevi din întreaga lume. UNESCO dorește să împărtășească 10 recomandări, astfel încât procesul educativ să se deruleze neîntrerupt în această perioadă.

 1. Examinați stadiul pregătirii și alegeți mijloacele cele mai pertinente
  Optați pentru utilizarea de soluții mai mult sau mai puțin performante, în funcție de fiabilitatea rețelei de energie electrică la nivel local, de accesul la Internet și de competențele digitale ale cadrelor didactice și ale elevilor. Aceste soluții pot varia de la platforme digitale integrate, lecții video, MOOC (Massive Open Online Courses) până la transmisiuni televizate și radiodifuzate.
 2. Asigurați caracterul incluziv al programelor de învățare la distanță
  Implementați măsurile necesare pentru a fi siguri că elevii, îndeosebi cei cu deficiențe sau proveniți din familii defavorizate, au acces la programe de învățare la distanță, dacă nu dispun cu toții de dispozitive digitale. Luați în calcul cedarea temporară, către familiile în cauză, a aparaturii din laboratoarele de informatică, furnizându-le acces la Internet.
 3. Protejați confidențialitatea și securitatea datelor
  Evaluați nivelul de securitate atât la încărcarea datelor sau resurselor educaționale pe platformele web, cât și la transferul lor către alte organizații sau persoane. Asigurați-vă că utilizarea aplicațiilor și platformelor nu compromite confidențialitatea datelor elevilor.
 4. Identificați și puneți în aplicare soluții la problemele/provocările psihosociale înainte de a preda
  Mobilizați mijloacele disponibile pentru a conecta școlile, părinții, cadrele didactice și elevii. Creați comunități pentru a asigura interacțiunile sociale/umane regulate, pentru a activa măsurile de protecție socială și pentru a răspunde problemelor psihosociale cu care elevii riscă să se confrunte în situații de izolare.
 5. Planificați derularea programelor de învățare la distanță
  Purtați discuții cu factorii responsabili pentru a examina durata perioadei posibile de închidere a școlilor și pentru a decide dacă învățarea la distanță ar trebui să se axeze pe cunoștințe noi sau pe aprofundarea materiei deja predate în cadrul lecțiilor anterioare. Planificați orarul în funcție de situația din zonele afectate, de nivelul studiilor, de nevoile elevilor și de disponibilitatea părinților. Alegeți metode pedagogice corespunzătoare, în funcție de stadiul închiderii școlilor și de carantină. Evitați metodele pedagogice care presupun comunicarea față în față.
 6. Oferiți suport cadrelor didactice și părinților pentru folosirea tehnologiilor digitale
  Organizați sesiuni scurte de formare sau orientare, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru părinți, dacă sunt necesare monitorizarea și asistența elevilor. Ajutați cadrele didactice să asigure condițiile materiale necesare pentru continuitatea învățării, de exemplu soluții de utilizare a datelor mobile pentru transmiterea în direct a cursurilor.
 7. Integrați abordările corespunzătoare și limitați numărul de aplicații și platforme
  Îmbinați instrumentele sau mijloacele la care au acces cei mai mulți elevi, atât pentru comunicare și lecții sincronizate, cât și pentru învățare nesincronizată. Evitați supraîncărcarea elevilor și părinților solicitându-le să descarce și să testeze prea multe aplicații și platforme.
 8. Dezvoltați reguli pentru învățarea la distanță și monitorizați procesul de învățare al elevilor
  Stabiliți împreună cu părinții și elevii regulile de învățarea la distanță. Concepeți întrebări, evaluări și exerciții formative pentru a putea urmări procesul de învățare al elevilor. Încercați să folosiți instrumente pentru a obține feedback direct de la elevi, evitând încărcarea părinților cu cerința de a scana și trimite feedback-ul din partea elevilor.
 9. Stabiliți durata unităților de învățare la distanță, în funcție de aptitudinile elevilor
  Mențineți un ritm de predare coerent, în acord cu nivelul de autoreglare și aptitudinile metacognitive ale elevilor, în special pentru cursurile desfășurate în direct. Este de preferat ca unitatea de învățare pentru elevii de nivel primar să nu depășească 20 de minute, iar pentru cei din învățământul secundar – 40 de minute.
 10. Creați comunități și consolidați/încurajați relațiile sociale
  Creați comunități ale cadrelor didactice, părinților și directorilor de unități de învățământ, pentru a combate sentimentul de singurătate și disperare sau neputință al elevilor; facilitați schimbul de experiență și discuțiile privind strategiile de gestionare a dificultăților de învățare.

Surse:
https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-learning-solutions
https://fr.unesco.org/news/comment-planifier-solutions-dapprentissage-distance-fermeture-temporaire-ecoles