Procese

În situația în care drepturile unui membru de sindicat sunt încălcate, acesta se poate adresa sindicatului printr-un memoriu scris, care va fi trimis pe adresa de email sip_galati@yahoo.com sau va fi predat personal la sediul instituției. Vom face demersuri pentru soluționarea pe cale administrativă a încălcărilor legii iar dacă rezultatul va fi negativ, atunci ne vom adresa instanțelor de judecată.