Despre CAR SIP

Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Sindicatului Învățământului Preuniversitar Galați, cunoscută și sub numele prescurtat CAR SIP, este o asociație fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, organizată pe baza liberului consimțământ al salariaților, în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor săi.

Obiectul de activitate al Casei de Ajutor Reciproc îl constituie acordarea de împrumuturi membrilor săi, cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor și constituirea fondurilor statutare.