Conducere

Conferința județeană ordinară – Organul suprem de conducere al Sindicatului Învățământului Preuniversitar Galați

                                                         – Se reunește din 5 în 5 ani sau în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie;
Consiliul județean al liderilor – Este format din liderii grupelor sindicale din unitățile de învățământ

                                                      – Se întrunește lunar, de regulă în a treia zi de vineri din lună;
Biroul Executiv al Sindicatului Învățământului Preuniversitar Galați – Are 7 membri, dintre care un președinte, un prim-vicepreședinte și 5 vicepreședinți;

                                                      – Se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.