Documente necesare

Cerere de împrumut tradițional (se va tipari față–verso)
Cerere de împrumut opțional
Declarație consimțământ împrumutat
Adeverință de venit
Anexă girant
Declarație consimțământ girant

MENȚIUNI:

• Giranții trebuie să fie titulari în învățământ sau cu contract pe perioda nedeterminată;
• Giranții nu trebuie să aibă împrumut la C.A.R. S.I.P. mai mare de 10.000 lei;
• Fiecare împrumut va fi solicitat printr-o cerere scrisă pe formular tipizat;
• Toate formularele se găsesc la sediul C.A.R. S.I.P. sau pot fi descărcate de pe site-ul casei: www.carsip.ro, sectiunea documente utile. Pentru membrii salariati adeverintele de angajament trebuie semnate (de conducatorul unitatii si contabil) si stampilate.
• Dobanzile acordate fondurilor sociale si cele aplicate imprumuturilor sunt stabilite in conferinta C.A.R. S.I.P.