Cursuri

OFERTĂ CURSURI 2019-2020

ORATORIA DIDACTICĂ ȘI SUSȚINEREA PREZENTĂRILOR ÎN PUBLIC – Acreditat MEN (10 credite profesionale transferabile)

Compețente generale:

 • Aplicarea conceptelor oratorice în motivarea elevilor pentru învățare;
 • Cunoașterea elementelor de proiectare a unui discurs și utilizarea tehnicilor de prezentare.

FORMATOR

Competențe generale:

 • Pregătirea formarii;
 • Realizarea activitățiilor de formare;
 • Evaluarea participanților la formare;
 • Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare;
 • Marketing-ul formării;
 • Proiectarea programelor de formare;
 • Organizarea programelor și a stagiilor de formare;
 • Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare.

DESIGNER INSTRUCȚIONAL

Designerul instrucţional este un specialist în educaţie sau formare profesională care identifică şi analizează nevoile specifice de instruire; proiectează şi implementează programele de educaţie / formare; proiectează şi testează conţinuturile şi materialele de instruire; participă la realizarea conţinuturilor şi materialelor suport; evaluează şi analizează eficienţa programelor de educaţie / formare şi a metodelor utilizate în procesele de instruire. În literatura de specialitate, alături de sintagma “proiectare didactică” circulă expresia sinonimă “design al instruirii”, ce valorifică un termen preluat din limba engleză. Proiectarea didactică (designul instrucţional) reprezintă un demers complex şi sistemic de anticipare a desfăşurării activităţii de instruire.

Competenţe generale:

 • Managementul carierei;
 • Implementarea standardelor de calitate specifice domeniului;
 • Integrarea TIC în educaţie şi formare.
 • Analiza nevoilor de instruire;
 • Proiectarea programelor de educaţie/formare;
 • Implementarea programelor de educaţie / formare şi a curriculum-ului;
 • Elaborarea conţinuturilor şi a materialelor de instruire;
 • Evaluarea programelor de educaţie/formare.

CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA (CONSILIER DE ORIENTARE PROFESIONALĂ)

Consilierul de orientare profesională este specialistul care acordă consiliere în domeniul ocupării, alegerea carierei, instruirii și formării complementare. Această activitate se desfășoară în compartimente de orientare și formare din agenții private sau în cabinete din rețeaua de învățământ. Contribuția fiecărui cadru didactic în activitatea de orientare a carierei elevilor este considerată valoroasă deoarece cadrele didactice pot descoperi înclinațiile elevilor și îi pot orienta sau, după caz, reorienta pe elevi în alegerea carierei.

Tematica abordată:

 • Dezvoltarea competențelor de a forma elevilor abilități de management al stilului de viață pentru creșterea calității vieții socio-ocupaționale;
 • Dezvoltarea competențelor de a stimula autocunoașterea elevilor în vederea orientării în carieră;
 • Dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare interpersonală în mediul educațional;
 • Dezvoltarea competențelor de a sprijini elevii în realizarea unor planuri de carieră realiste, în acord cu propriile interese, aptitudini, dar și cu cerințele pieței muncii.

CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ

Cursul se adresează cadrelor didactice care lucrează cu adolescenți, copii și/sau adulți și doresc să își îmbogățească cunoștințele și abilitățile personale și profesionale de comunicare, interacțiune și îndrumare a acestora; „Intervenția specializată a consilierului pentru dezvoltare personală constă în ghidarea, susținerea și încurajarea interlocutorilor, prin intermediul unor tehnici și instrumente specifice, în vederea sondării și relevării propriilor capacități și resurse și a conștientizării punctelor critice din existența proprie și a posibilităților de depășire a situațiilor neconvenabile într-o manieră particularizată”– extras din Standardul ocupațional al profesiei de Consilier pentru dezvoltare personală.

Competențe generale:

 • Organizarea activității proprii
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 • Dezvoltarea propriei cariere;
 • Crearea spațiului de interacţiune cu persoanele consiliate;
 • Investigarea situațiilor problemă;
 • Explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problemă;
 • Consilierea privind modalitățile de dezvoltare personală.

INSTRUCTOR/PREPARATOR FORMARE

Instructorul/preparator formare derulează activități cu caracter instructiv-educativ, care abordează următoarele cicluri: dezvoltare, observare și orientare, aprofundare, specializare.

Ocupația de instructor/preparator formare presupune detinerea unor competențe privind formarea prin activități specifice, având rolul de a dezvolta abilități cognitive, practice, de comunicare, psihomotorii și estetice, astfel încât formabilii să devină indivizi adaptabili, flexibili, orientați profesional în vederea inserției rapide și eficiente pe piața muncii și a accederii spre un nivel mai înalt de specializare.

Pentru realizarea acestui deziderat, Instructorul/preparator formare se preocupă permanent de propria formare profesionala, de formarea unei echipe formator – cursant, cu colegii din cadrul organizatiei si omologii din cadrul institutiilor partenerilor sociali implicate in activitatile de formare profesionala, cu scopul de a lucra eficient, intr-un mediu de comunicare deschis, echilibrat si profesionist pe toata durata procesului de formare.

Competențe generale:

 • Proiectarea activităților de formare;
 • Asigurarea managementului procesului de instruire;
 • Evaluarea activităților de formare;
 • Asigurarea funcționalității utilajelor și echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru;
 • Integrarea TIC în formare;
 • Consilierea formabililor;
 • Dezvoltarea instituțională a organizației și dezvoltarea de parteneriate organizație-comunitate;
 • Asigurarea managementul carierei și al dezvoltării personale.