Scrisoare deschisă către parlamentarii de Galați

Conducerea Sindicatului Învățământului Preuniversitar Galați a trimis, în format electronic și prin poștă, o scrisoare deschisă tuturor celor 13 parlamentari de Galați prin care le cere adoptarea, în regim de urgență, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 114/2020 și eliminarea din Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 a prevederii referitoare la amânarea majorării salariilor de bază ale personalului didactic pentru data de 01.09.2021.

Cei 13 parlamentari care au primit această scrisoare deschisă sunt: Viorel Ştefan, Florin Popa, Lucreţia Roşca, Nicolae Bacalbaşa, Marius Mărgărit, Ionel Daniel Butunoi și Nicolae Marin (PSD), Victor Paul Dobre și George Stângă (PNL), Bogdan Rodeanu și George Edward Dircă (USR), Eugen Durbacă (PPU) şi Cătălin Cristache (PMP).

În speranța că dumneavoastră considerați educația cu adevărat o prioritate națională, avem convingerea că veți face toate demersurile în vederea rezolvării problemelor semnalate.

Iată, mai jos, conținutul integral al scrisorii deschise. Conducerea Sindicatului Învățământului Preuniversitar Galați așteaptă cu interes reacțiile aleșilor din Parlament.

Doamnă/Domnule senator/deputat,

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” supune atenției dumneavoastră următoarele:

După cum, desigur, cunoașteți, în conformitate cu dispozițiile art. 38 alin. (41) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la data de 1 septembrie 2020, personalul didactic ar fi trebuit să beneficieze de majorarea salariilor de bază, astfel încât acestea să atingă nivelul prevăzut de lege pentru anul 2022.

Textul art. 38 alin. (41) a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, care, la art. 55, prevede: „Art. 55 După alineatul (4) al articolului 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: “(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ beneficiază:

a) începând cu 1 ianuarie 2019 de prima tranşă de 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018;

b) începând cu 1 ianuarie 2020 de a doua tranşă de 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018;

c) începând cu 1 septembrie 2020 de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.”

Așa cum rezultă de pe site-ul Camerei Deputaților, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 114/2020 a fost înregistrat sub nr. PL-x nr. 93/2019, fiind prezentat în Biroul Permanent în data de 06.03.2019. Ulterior, în intervalul 12 martie – 23 octombrie 2019, proiectul de lege a fost avizat favorabil de toate comisiile, fără a fi însă, până la ora actuală, adoptat de Camera Deputaților.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, adoptată de Guvern în noaptea zilei de vineri, 14 august 2020, Executivul a decis amânarea acordării creșterii salariale pentru personalul didactic – de la 1 septembrie 2020 la 1 septembrie 2021.

În aceste condiții, adoptarea, în regim de urgență, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 114/2020 este imperios necesară, astfel încât dispozițiile art. 55 din aceasta, referitoare la majorarea salariilor personalului didactic de la data de 1 septembrie 2020, să își poată produce efectele.

În același timp, vă solicităm să faceți toate demersurile necesare în vederea dezbaterii, în procedură de urgență, a Ordonanței de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, adoptate de Guvern în noaptea zilei de vineri, 14 august 2020, din textul căreia să fie eliminată prevederea referitoare la amânarea majorării salariilor de bază ale personalului didactic pentru data de 01.09.2021.

Cu stimă,

Prof. Lidia Antoniu,

Președinte SIP Galați