Scrisoare comună adresată ministrului Sănătății

Către
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DOMNULUI MINISTRU INTERIMAR CSEKE ATTILA-ZOLTAN

Domnule Ministru,

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” – federații sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar – vă solicită să  aveți în  vedere, la elaborarea procedurii privind testarea preșcolarilor/elevilor și personalului unităților de învățământ, faptul că aceste teste nu pot fi administrate preșcolarilor și elevilor de către salariații din învățământ, având în vedere riscul de contaminare la care aceștia pot fi expuși, în absența echipamentului special de protecție.

Din punctul nostru de vedere, procedura trebuie să prevadă expres că aceste teste rapide antigen din salivă sunt administrate preșcolarilor/elevilor de către personalul cabinetului medical școlar de la nivelul unității de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din cadrul D.S.P.J./D.S.P.M.B. Doar în mod excepțional, acolo unde nu se poate asigura testarea de către personalul medical, aceste teste urmează să fie administrate de către reprezentanții legali ai preșcolarilor/elevilor, stabilindu-se, prin procedură, modul în care li se predau aceste teste și cum se valorifică rezultatele testării. În egală măsură, atragem atenția că testarea preșcolarilor/elevilor nu se poate realiza într-un anumit interval de timp anterior începerii cursurilor, într-un spațiu special din unitatea de învățământ, deoarece: în cele mai multe unități de învățământ, un asemenea spațiu nu există; orice procedură de acest tip trebuie să țină cont de condițiile meteo din perioada următoare și de normele de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, între care distanţarea corectă (imposibil de realizat în condițiile aglomerării a sute de preșcolari/elevi).

Domnule Ministru, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, precum și personalul din învățământul preuniversitar susțin importanța predării față în față; însă desfășurarea cursurilor cu prezență fizică trebuie dublată de testarea periodică gratuită a tuturor preșcolarilor/elevilor și salariaților pentru depistarea virusului SARS-CoV-2.
Cu stimă, 

PREŞEDINTE F.S.L.I. – Simion HANCESCU

PREȘEDINTE F.S.E. „SPIRU HARET” – Marius Ovidiu NISTOR