Câteva considerații despre proiectul de parteneriat strategic ”If I Were”

Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Galați a implementat în perioada septembrie 2018 – decembrie 2020, în colaborare cu școli din Turcia, Polonia, Spania și Letonia, proiectul de parteneriat strategic ”If I Were” – Arts and Digital Democracy  to Raise Participation to Social Activities Against Loss of Motivation and ESL / Early School Leaving. Proiectul a avut numărul de referință 2018-1-TR01-KA229-059848_5 și a fost cofinanțat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+. Proiectul ”If I Were”  are ca punct central coeziunea socială, propunând acţiuni concrete pentru promovarea cetățeniei active, a valorilor etice şi democratice, dezvoltarea creativității elevilor prin intermediul artelor precum și implicarea elevilor în viața școlară și socială. Din tematicile proiectului amintim: incluziunea socială, cetăţenia activă, democrația digitală, comportamentul civic și diversitatea.

Astfel că, ne-am propus ca prin intermediul acestui proiect să descoperim noi modalități ca participanții să descopere și să înțeleagă alte culturi și potențialul local al acestora folosind arta dar și partajarea creațiilor artistice în mediul online.

Mai mult decât atât, proiectul și-a propus să ofere participanților o nouă dimensiune pentru evaluarea democrației reale și digitale implicând cinci parteneri provenind din cinci țări europene care au tradiții diferite, un traseu diferit al tranzițiilor sociale, structuri economice, stat de drept, ideologii și istorii diferite.

Intenția noastră a fost de a folosi dansul, pictura și mai ales teatrul pentru a mobiliza potențialul de participare, creativitate și disponibilitate a elevilor care sunt implicați în proiect. Până la sfârșitul proiectului, ne-am propus să îmbunătățim percepția  elevilor noștri cu privire la eficacitatea „Triunghiului cunoașterii” (educație, cercetare, participare).

Evaluarea, analizarea, compararea activităților de artă prin ochii altor colegi care provin din culturi și naționalități diferite au deschis noi orizonturi elevilor noștri, încurajându-i astfel să perceapă importanța artelor moderne în încercarea de a face lumea un loc mai bun.

Copii noștri nu pot schimba lumea, dar își pot schimba atitudinea față de aceasta, mai ales folosind modalități de exprimare diferite.

Am dorit să depășim principalele probleme ale școlilor noastre și să formăm o nouă atmosferă participativă, să creăm o nouă cultură pentru elevii noștri. Această atmosferă le-a oferit elevilor noștri un sentiment de apartenență la mediul școlar, de disponibilitate și motivație față de orice formă de învățare: formală sau non-formală.

Am dorit să interconectăm abordările artistice cu metodologia educativă a modelului de învățare bazat pe rezolvarea de probleme (PBL) și să extindem rezultatele și implicațiile rezultate prin intermediul unei platform pe care am utilizat-o pe parcusul implementării activităților. Ne-am bazat pe principiile democrației digitale, pe regulile comunicării interactive și partajării ideilor într-un mediu online sigur. Am dorit să promovăm participarea socială și activă a elevilor noștri la viața socială și culturală a școlii și a societății. În primul rând, am format grupuri de lucru care au definit o problemă existentă în societate prin itnermediul artelor. La începutul fiecărui semestru, am definit o problemă socială, culturală sau chiar legată de sistemul de educație pe care elevii nostri au încercat să o explice prin intermediul artelor.

Până la sfârșitul semestrului elevii au pregătit o altă explicație artistică ca soluție a acestei probleme. La sfârșitul semestrului, ei și-au expus sau interpretat creațiile artistice în fața celorlalți profesori și elevi din școlile lor precum și în fața școlilor partenere. În ultimul semestru, fiecare școală parteneră a ales din problemele identificate de ceilalți parteneri și a creat o soluție pentru situațiile considerate problematice de acestea. În ultimul semestru al proiectului nostru, am schimbat problemele și soluțiile transnațional.

Mai mult decât atât, lucrările elevilor au putut fi evaluate, apreciate, votate și comentate de orice elev, profesor, părinte din școală. Am creat un site similar cu site-urile de partajare socială precum Facebook și le-am oferit elevilor posibilitatea de a se dezvolta și de a înțelege principiile sistemului de vot digital, ale participării democratice, regulile multiculturalității, interactivității și comunicării interculturale, a discuțiilor și a regulilor cetățeniei democratice europene. Prin utilizarea acestor metode, elevii noștri au fost implicați și au colaborat atât în definirea dar și rezolvarea unor probleme complexe existente în societate.

Metodele noastre au oferit elevilor noștri posibilitatea de a face legătura între cunoștințele lor teoretice primite în timpul lecțiilor cu problemele din lumea reală.

„If I Were” s-a dovedit a fi o aventură și o experiență extraordinară pentru elevi, profesori, părinți dar și școală. În ultimii doi ani, am avut oportunitatea de a ne crește capacitatea de a construi o nouă cultură a principiilor democrației europene în școala noastră. Participarea la sesiunile de vot online pentru cele mai bune lucrări de artă au permis elevilor să-și dezolte competențele digitale în viața de zi cu zi.

Mai mult decât atât, participarea la mobilități le-a permis elevilor și profesorilor să exerseze o limbă străină și le-a oferit șansa de a face noi prietenii și de a învăța despre diferite culturi, cum să fie toleranți față de ele. Profesorii au învățat noi metode de predare utilizate în școlile partenere în timp ce echipa managerială a școlii a avut oportunitatea de de a-și îmbunătăți strategiile de management.

Cu toate acestea, experiența ” If I Were”, nu a fost despre locurile în care am fost, oamenii pe care i-am întâlnit, prietenii pe care i-am făcut, vocile pe care le-am auzit, cuvintele pe care ne-am străduit să le înțelegem, mâncarea pe care am mâncat-o sau aerul pe care l-am respirat. A fost mai mult decât atât!

A fost despre ferestrele pe care le-am deschis, ușile prin care am trecut, ideile pe care le-am înțeles, culturile în care ne-am scufundat precum și realizarea omniprezentă că ceea ce ne diferențiază nu numai că ne face unici, ci și ne leagă, ne aduce împreună.

A fost vorba despre bucuria trăită de elevii noștri și de faptul că ei, elevii NOȘTRI, ne pot privi nu ca furnizori de idei sau cunoștințele teoretice (ceea ce nu suntem deloc), ci ca cei care doresc să coopereze, să îi susținem, să îi ascultăm și să le înțelegem problemele, luptele de zi cu zi, propriile speranțe și frici și, în cele din urmă, propriul lor punct de vedere!

Prof. Frunză Camelia – Raluca
Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Galați