Sindicatele insistă ca profesorii să ia îndemnizația de hrană la venituri cumulate peste 8.000 lei net

Sindicatele cer inspectoratelor școlare să nu blocheze plată îndemnizației de hrană pentru profesorii ale căror salarii însumate, obținute în baza mai multor contracte individuale de muncă, depășesc 8.000 lei.

Pe 13 noiembrie, liderii sindicatelor FSLI și FSE Spiru Haret au cerut clarificări din partea ministrului Educației privind suma luată în calcul pentru acordarea îndemnizației de hrană, astfel încât să fie precizat expres că suma de 8.000 de lei prevăzută la art. XXVI pct. 1 din Legea nr. 296/2023 are în vedere salariul aferent fiecărui contract individual de muncă, nu veniturile salariale în total.

Iată, mai jos, scrisoarea comună a celor dou federații: